Slide 1
Slide Two
Slide Three
previous arrow
next arrow

Memoriál bratra Jaroslava Groha

Bratr Jaroslav Groh se narodil 8. března 1916. Členem hasičů se stal roku 1939. Ve sboru dobrovolných hasičů vykonával funkci velitele sboru a okrskového velitele.

Zasloužil se o výstavbu hasičské sbrojnice, která byla započata roku 1957 a slavnostně byla otevřena 13. prosince

1959. Zbrojnice slouží i v dnešní době pro zázemí hasičské techniky, schůzkovou činnost, ale i pro schůzky mladých hasičů.

V letech 1930 - 1933 byl ustanoven oddíl mladých hasičů, kteří cvičili prostná s dřevěnými sekyrkami.Tato činnost brzy

skončila. Teprve koncem padesátých let znovu činnost mladých hasičů ožila na podnět bratra Jaroslavo Groha, který sestavil družstvo žáků, kterým věnoval veškerou péči a svůj volný čas. O cvičení byl mezi dětmi velký zájem. Odměnou dětem byly letní tábory na které se těšily.

Z této doby bratr Jaroslav Groh vychoval dnešního starostu SDH Františka Patočku, zástupce starosty Jana Šourka,

velitele Ladislava Koutka a referenta prevence Václava Vávru. Jaroslavu Grohovi pomáhala jeho manželka Antonie Grohová.

Bratr Jaroslav Groh se do posledních dnů zajímal o dění v SDH. Zemřel dne 9. března 2004 a rozloučení s ním

proběhlo dne 13. března 2004 za hojné účasti hasičů rovenského okrsku. Na počest jeho památky je pojmenována soutěž mladých hasičů v požárním sportu "Memoriál bratra Jaroslava Groha".