Slide 1
Slide Two
Slide Three
previous arrow
next arrow

Historie sboru

Rovensko pod Troskami je malé město, s cennou historií, ke které můžeme hrdě připočíst i činnost hasičského sboru.

Když se ohlédneme za obdobím několika generací, časem, vyplněným navýsost prospěšnou prácí našich hasičů. Za těch 120 let se vystřídaly generace bratrů a sester, kteří se rozhodli konat a udělat něco pro veřejnost a své město.

Počátky

S myšlenkou založit sbor hasičů v Rovensku přišli pánové Karel Sněhulka a František Kasan. Vzpomeňme a nezapomeňme jména těchto lidí, kteří byli vpravdě průkopníky. Zakladatelé a první dobrovolníci museli mít dost síly, aby pro svou myšlenku získali i ostatní a nápad uvedli v život.

Založili životaschopné, nesmírně odolné sdružení, partu lidí, kteří vydrželi ve sboru většinu svého života a tuto ochotu dělat něco pro druhé předávali svým dětem i sousedům. Vzpomeňme dále těch prvních, jako Strnad, Zikmund, Bubák, Šimon, Šprdlík, Holán, Burza, Čapek, Pšenička, Hloušek a Tondl. Byla to doba úplně jiná, než ta dnešní, ale také v ní žili velmi schopní lidé. Nezapomínejme, že v roce 1882, kdy byl sbor hasičů v Rovensku založen, nebyl elektrický proud, telefon či automobil, dokonce tady nebylo ani nádraží. Byli jsme součástí Rakousko uherské monarchie.

První valná hromada rovenských hasičů se konala 4. června 1882, kdy byl zvolen první velitel, bratr František Kasan. A hned tady bylo usneseno, že hasiči budou mít pravidelná cvičení, a to každé pondělí o 7. hodině večerní. Tradice pravidelných a potřebných cvičení zůstala dodnes.

Technika na počátku byla více než skromná. Čtyřkolová ruční stříkačka na koňský potah, pár kbelíků a žebříky. Ale začali s chutí! Poprvé vyjížděli rovenští hasiči k požáru 5. března 1883, kdy hořely domy v ulici z náměstí dolů.

Hned na počátku dbali hasiči kromě svých povinností o čilý společenský život. První hasičský ples se konal téhož roku. Konaly se společné výlety a chodilo se zásadně pěšky. V bohaté kulturní i společenské činnosti pokračujeme dodnes, včetně radostné starosti o děti, adepty hasičské dovednosti.

20. století

Vždy bylo dbáno o uctění tradic, bylo řádně slaveno 20 let trvání sboru. Při padesátém se v roce 1932 konal v Rovensku župní sjezd, kterého se účastnilo přes 30 hasičských sborů a přes půl tisíce hasičů. V tomtéž roce byla zároveň hasičům předána motorová stříkačka zn. Stratílek, na jejíž pořízení přispělo město, hasiči a občané dobrovolnou sbírkou. Stratílek je funkční dodnes. V roce 1888 se stalo Rovensko hlavním sídlem Loumovy župy, která zahrnovala Troseckou a Kozákovskou oblast. Velmi si vážíme praporu, který byl po smrti velitele župy bratra Fr.Loumy ponechán rovenským hasičům.

Členové sboru vždy až do dnešní doby dbali na společenský a kulturní život. Každoročně s výjimkou válek je od roku 1882 pořádán hasičský ples. Hasiči nejen že měli na starosti oheň. Pracovali na brigádách, měli vlastní kapelu, hráli divadlo, pomáhali při výstavbě školky i zdravotního střediska, zavlažovali pole, byli aktivní při odhalování pomníků obětem války. Usilovně pracovali na stavbě zbrojnice. Nikdy nezapomenou doprovodit svého člena při jeho poslední cestě, blahopřejí při životních jubileích, jsou mezi gratulanty na svatbách svých členů. Pomáhají při prázdninových táborech dětí. Jsou to desítky činností, které vykonávají bratři a sestry ve svém volném čase.

O tom všem Vám můžeme dnes říci také proto, že hasiči vždy měli a mají pečlivé kronikáře, kteří zaznamenávají všechny důležité události z našeho života, doložené i množstvím fotografií.

Jsme sbor dobrovolných hasičů, ale ani název nezůstal ušetřen vlivu společensko politických změn. Za války jsme byli Hasičský sbor v šedesátých letech jsme byli Československý svaz požární ochrany. Dnes jsme zase hrdi na svůj původní název, ten nejsprávnější: Sbor dobrovolných hasičů.

Členská základna se pohybovala od původních sotva dvaceti postupně na 40, 60 i 80 členů. Aktivně, zejména v padesátých letech začaly pracovat ženy a daří se nám do svých řad získávat ty nejmenší, už od 6.let. Když jsme slavili 100 let, sbor měl 129 členů. V současné době máme 112 členů, z toho 56 mužů, 34 žen a 21 dětí. Těší nás, že se daří získávat do našich řad mládež, protože ta je zárukou životaschopnosti hasičů do dalších let. Budou našimi pokračovateli. Nezůstali jsme stranou ani co se týká politického života. Z našich řad byli zvoleni představitelé města Rovenska.

Když uvážíme, s čím rovenští hasiči začínali v roce 1882, s dřevěnou ruční stříkačkou, kbelíky a žebříky. Na poplach se mohlo zvonit zvony, či volat a troubit. K požáru se běželo pěšky. Postupně s vymoženostmi doby jsme byli vybaveni lépe.

Přišla cenná motorová stříkačka Stratílek. Máme k dispozici cisternu CAS32, AVIA DVS12, radiostanice, kalové a plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a jiné technické prostředky. Technika současná i historická je umístěna v prostorách naší požární zbrojnice, která byla vybudována za dva roky, v roce 1959. Hasiči a rovenští občané na ni odpracovali přes 18 tisíc brigádnických hodin.

Zbrojnice byla v devadesátých letech zvýšena o podkroví, vybudovány byty i klubovna pro schůze.

Požáry

Ten první hasili rovenští hasiči 5. března 1883. Za 120 let bylo ohňů dost a dost. Přibyly práce při povodních či hořeních lesa. Hasili jsme oheň na Štědrý den, na Silvestra i na apríla. Hodnoty zachráněných majetků by dosáhli astronomické výše.

K tomu, aby technika dobře sloužila, a hasiči byli maximálně platní v případě ohně, je po celou dobu sboru pamatováno na pravidelná cvičení, jejichž součástí jsou i soutěže. V soutěžích měří hasiči své síly, dovednosti a rychlost zásahu. Reprezentujeme tím svou činnost a své město.

Těch 120 let je dlouhá doba. Hasiči v Rovensku začínali za císaře pána, vydrželi přes obě světové války, první republiku, socialismus až do dnešní doby. My sbor dobrovolných hasičů v Rovensku, věříme, že naše práce je užitečná, prospěšná, a že v ní budou pokračovat další generace, a že i my jsme mohli a můžeme svou činností pomoci ku prospěchu města a nás všech.

Zakladatelé sboru si dali do vínku krásné heslo: Vše pro vlast a bližního svého.

Bratr Jaroslav Groh.

 

Prohlédněte si také další fotografie k tomuto tématu.

Fotogalerie

 

-